Dejavnost

Izvajamo različna gradbena dela. Nekaj primerov opravljenih del si lahko ogledate:


Vodovod Rušenje manjših objektov Temelji Izkopi Ureditev okolice
Ureditev vodovoda
Napeljava različnih zemeljskih vodov do parcele ali obnova obstoječih. Vodovod, plinovod, elektrika, telefon, kanalizacija... Delo je izvedeno kvalitetno in hitro ter varno. Po kočanem delu se teren povrne v prvotno stanje.